Štandardy

TECHNICKÉ PREVEDENIE APARTMÁNOVÉHO DOMU

Apartmánový areál je situovaný vo vzdialenosti približne 150 m od štátnej cesty II/584 vedúcej z obci Bystrá do lyžiarskeho strediska Jasná (Srdiečko, Krupová). Stavba má dve nadzemné podlažia a jedno podkrovné podlažie.

Apartmánový dom má horizontálne materiálové členenie v kombinácii kamenný obklad, silikátové omietky a drevený obklad zrubového typu. Základové pásy a pätky sú z prostého betónu. Konštrukčný systém stavby pozostáva z tehlového muriva Porotherm (obvodové priečky Profi 300 mm, vnútorné nosné priečky AKU 250 mm, deliace priečky AKU 115 mm). Stropné dosky tvoria železobetónové monolitické konštrukcie. Schodisko je železobetónové monolitické s nášľapnou keramickou vrstvou (alternatíva koberec).

Na zateplenie obvodových stien bude použitý kontaktný zatepľovací systém (ISOVER GREYWALL 150 mm), zateplenie strechy a šikmých stien podkrovia z minerálnej vlny o hrúbke 220 mm. Na tlmenie kročajového hluku bude použitý systém ISOVER N / T-N.

Strecha je sedlová s dreveným krovom a betónovou krytinou. Drevený obklad podkrovia je z perodrážkového profilu hrúbky 40mm, kotvený na drevené latovanie. Latovanie je vyplnené kontaktným zatepľovacím systémom. Balkóny upevnené na železných konzolách, podlaha a zábradlie balkónov majú drevenú konštrukciu.

Chodníky a parkovacie plochy pozostávajú z betónovej zámkovej dlažby vloženej do štrkového lôžka, lemované betónovými obrubníkmi.

Areál bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, napojený na kanalizáciu a ČOV. Kúrenie je navrhnuté pre každý byt samostatné (vodné podlahové kúrenie s elektrokotlom o výkone 9 kW). Prípojka NN rozvodov je z trafostanice umiestnenej v blízkosti areálu.

SPOLOČNÉ PRIESTORY