Financovanie

Cieľom developera je maximálna spokojnosť klienta aj v oblasti financovania. Práve preto sú pre projekt nastavené nasledovné modely splátkovania.

Variant č.1

Rezervačný poplatok vo výške 2000 €.
1. splátka – 20% z ceny po dokončení základovej platni (mínus rezervačný poplatok)
2. splátka – 30% z ceny po dokončení hrubej stavby bez okien
3. splátka – 20% z ceny po dokončení hrubej stavby s oknami
4. splátka – 20% z ceny po dokončení interiéru
5. splátka – 10 % z ceny po odovzdaní apartmánu a kolaudácii

Variant č.2

Možnosť 3 % zníženie kúpnej ceny.

Splácanie:

- 2 000 € rezervačný poplatok
- 90 % ceny (zníženej o rezervačný poplatok a 3 %) pri podpise zmluvy o budúcej zmluve
- 10 % z ceny doplatok po kolaudácii a odovzdaní bytu

Variant č.3

Individuálne nastavenie splátkového kalendára po konzultácii s klientom.